Prawo karne

Prawo i sprawy karne w Warszawie

Działania adwokat Magdaleny M. Grześkowiak obejmują również te z zakresu prawa karnego. Mnogość i złożoność zagadnień związanych z tą gałęzią prawa, skutkuje wieloma opcjami, jakie kancelaria jest w stanie Państwu zaoferować. Wszystko jest uzależnione od charakteru danej sprawy oraz Państwa obecnej sytuacji.

Adwokat od spraw karnych w Warszawie

Adwokat może być reprezentantem, jako pełnomocnik pokrzywdzonego, jak również wcielić się w Państwa imieniu w rolę oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego. Z kolei jej zadania, w charakterze obrońcy w procesie karnym, mogą mieć miejsce na każdym jego etapie, zarówno już w trakcie postępowania przygotowawczego, na etapie rozpraw sądowych I czy też II instancji, oraz jeśli zajdzie taka potrzeba, również w postępowaniu kasacyjnym.

Adwokat jest w stanie wystosować w Państwa imieniu potrzebne dokumenty do uprawnionych organów wszelkiego rodzaju; takie jak zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, albo też prywatne akty oskarżenia. Mogą to być także wszelkiego rodzaju wnioski o zmianę lub uchylenie środków zapobiegawczych oraz pozwy cywilne w postępowaniu karnymW każdym procesie rola adwokata może obejmować zarówno przeprowadzenie spraw związanych z wykonaniem kary, takich jak na przykład przeniesienia do innych zakładów karnych lub aresztów śledczych, czy przygotowywanie wniosków o przerwę w odbywaniu kary, czy też tych o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Ponadto również prowadzenie spraw przed sądem penitencjarnym oraz związanych z wydaniem wyroku łącznego.

Kontakt

ul. Chłodna 48 lok. 156 
00-872 Warszawa (Wola)

+48 667 990 661 
magdalena.grzeskowiak@adwokatura.pl

Social media: