Ustalenie ojcostwa w Warszawie

Ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa w Warszawie

Sprawa o ustalenie ojcostwa – Warszawa

W ramach indywidualnej praktyki, adwokat Magdalena M. Grześkowiak świadczy usługi prawne z zakresu spraw o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa. Pomoc dotyczy indywidualnych Klientów i obejmuje m.in. porady prawne, przygotowywanie pozwów o zaprzeczanie lub ustalenie ojcostwa przez ojca, wydawanie opinii, ale też reprezentowanie przed sądami na terenie miasta Warszawa oraz innych. Doświadczenie zdobyła podczas praktyki zawodowej, ponieważ w tym czasie prowadziła wiele spraw tego rodzaju o różnym stopniu trudności. Wiedząc, jak trudnymi i nierzadko bolesnymi przeżyciami są one dla obu stron, wykazuje się skrupulatnością, fachowością, a przy tym indywidualnym podejściem do Klienta. Do każdej sprawy podchodzi jednostkowo i z pełnym zaangażowaniem, gwarantując tym samym rzetelne przygotowanie oraz skuteczne podjęcie działań prawnych. Obszarem świadczenia usług jest Warszawa wraz z okolicznymi miejscowościami.

 

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa

Zgodnie z treścią art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego domniemywa się, że jeśli dziecko urodziło się w okresie trwania małżeństwa lub też przed upływem 300 dni od jego unieważnienia albo ustania, to pochodzi ono od męża matki. Domniemanie to można jednak obalić, lecz jedynie w rezultacie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Należy wykazać, że mężczyzna uznany prawnie za rodzica dziecka, nie posiada z nim więzi biologicznych.

Kto może złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Przebieg sprawy o zaprzeczenie ojcostwa – Warszawa

Sprawy tego rodzaju rozpatrywane są przez wydziały rodzinne w sądach rejonowych na terenie miasta Warszawa oraz innych miejscowości. Należy wnieść pozew o zaprzeczenie ojcostwa z przedstawieniem okoliczności zaświadczających o tym, że domniemany ojciec nie może nim być dla dziecka. W tym celu można posłużyć się m.in. opinią biegłych z przeprowadzonego badania DNA o ustalenie ojcostwa albo wnioskować do sądu o jego wykonanie. Dowodami mogą być także nieobecność mężczyzny w czasie, w którym miało dojść do zapłodnienia, zaświadczenie o jego bezpłodności, zeznania świadków i inne własne wyjaśnienia. Obowiązek potwierdzenia racji jest po stronie osoby składającej pozew. W przypadku braku lub niewystarczającej ilości dowodów sąd oddali powództwo.

Sprawa o ustalenie ojcostwa – przebieg postępowania

Obok spraw o zaprzeczenie, do sądu trafiają często również sprawy o uznanie ojcostwa. Zazwyczaj przyczyną jest nieuznanie dziecka przez mężczyznę i tym samym próba uniknięcia przez niego odpowiedzialności. Z pozwami o potwierdzenie ojcostwa występują zwykle matki dziecka, choć może to zrobić także domniemany ojciec, samo dziecko lub prokurator. Nierzadko pozew zawiera także dodatkowe żądania, dotyczące przede wszystkim kwestii związanych z alimentami lub władzą rodzicielską.

Aby stwierdzić, czy dany mężczyzna to ojciec dziecka, strona pozywająca może złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodu z badań DNA. Jeśli tego nie uczyni, sąd często sam zleca badanie ojcostwa. Specjalistyczne testy genetyczne pozwalają stwierdzić z niemal stuprocentową pewnością, czy mężczyzna jest rodzicem danego dziecka. Badanie ojcostwa przebiega bezboleśnie. Polega na pobraniu wymazu ze śluzówki policzka od rzekomego ojca, matki oraz dziecka. Oczekiwanie na wyniki i opinię trwa średnio kilka tygodni.

W sprawach o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa, sąd powinien dopuścić wszystkie dowody wykazujące, że jest ono niemożliwe. Może to być więc nie tylko badanie ojcostwa na podstawie testu DNA, ale również dokumenty, zeznania świadków, przesłuchania stron, oględziny, płyty, taśmy dźwiękowe czy opinie biegłych. Dopuszcza się również korzystanie z innych środków dowodowych, jeśli zostaną one uznane przez sąd – jako zasadne i przydatne do wyjaśnienia prawdy, w tym np. udokumentowanie przebywania domniemanego ojca w innym miejscu niż matka w czasie, na który przypada poczęcie.

Uznanie ojcostwa a pomoc prawna

Należy przy tym wiedzieć, że Kodeks rodzinny i opiekuńczy w sprawach o potwierdzenie ojcostwa zawiera wiele regulacji, które chronią matkę oraz jej dziecko pozamałżeńskie. Art. 85 pozwala uznać, że domniemanym ojcem jest mężczyzna, który współżył z matką nie później niż w 181., ale nie wcześniej niż w 300. dniu przed narodzinami dziecka. Obowiązkiem matki dziecka jest więc udowodnienie faktu obcowania płciowego z mężczyzną, on z kolei musi wykazać, że np. do kontaktów seksualnych nie doszło, miały one miejsce w innym czasie lub też w okresie zapłodnienia matka obcowała również z innymi mężczyznami.

W przypadku wyroku ustalającego ojcostwo sąd nadaje nieletniemu nazwisko matki lub ojca, a jeśli pomiędzy nimi nie ma porozumienia w tym zakresie, nazwisko będzie dwuczłonowe.

Sprawy o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa przez ojca nie należą do łatwych. To trudne doświadczenie dla każdej strony biorącej udział w postępowaniu. Dlatego też tak ważna jest w takich przypadkach profesjonalna pomoc doświadczonego adwokata.

Kontakt

ul. Chłodna 48 lok. 156 
00-872 Warszawa (Wola)

+48 667 990 661 
magdalena.grzeskowiak@adwokatura.pl

Social media: