Skontaktuj się: (+48) 225 814 890, magdalena.grzeskowiak@adwokatura.pl

Prawo rodzinne i opiekuńcze
rozwody, alimenty, ustalanie rodzicielstwa

Adwokat Magdalena Grześkowiak - rozwody Warszawa

Magdalena M. Grześkowiak

Adwokat

W ramach indywidualnej praktyki adwokat Magdalena M. Grześkowiak świadczy usługi prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Pomoc prawna dotyczy klientów indywidualnych i obejmuje reprezentację przed sądami oraz organami administracji, porady prawne, przygotowanie pism procesowych i pozasądowych, tworzenie i opiniowanie projektów umów, a także wydawanie opinii (zarówno ustnych, jak i pisemnych).

Specjalizacją Magdaleny Grześkowiak jest szeroko pojęte prawo rodzinne. Podczas swojej wieloletniej praktyki zawodowej prowadziła wiele spraw sądowych o różnym stopniu trudności. Do najczęstszych zleceń, których się podejmuje, należą sprawy o rozwody małżeństw oraz alimenty. Ponadto do zakresu świadczonych usług prawnych wchodzą sprawy powiązane z adopcją, ubezwłasnowolnieniem oraz pochodzeniem dziecka.

Bez względu na indywidualną sytuację rozwód zawsze jest bolesnym przeżyciem dla stron. Zwłaszcza jeśli w sprawie występuje aspekt podziałów, orzekania o winie, eksmisji oraz przyznania prawa opieki nad dziećmi małżonków. W związku z tym przy prowadzeniu tego rodzaju spraw sądowych ważny jest obiektywizm, skrupulatność i profesjonalizm. Podobnie jest w sprawach alimentacyjnych. Dotyczyć one mogą dochodzenia lub zmiany wysokości (podwyższenia/obniżenia) świadczeń dla dzieci, współmałżonka, byłego współmałżonka, a także kobiety ciężarnej. Sprawy dotyczące tych świadczeń mogą również wiązać się z wystąpieniem do sądu o zaspokojenie potrzeb rodziny, wygaśnięciem lub uchyleniem tego obowiązku, jak i zwrotu niesprawiedliwie zasądzonych alimentów.

Dla adwokat Magdaleny Grześkowiak najistotniejszy jest interes klientów. Dlatego też oferowane przez nią usługi prawne nie są uniwersalne, a dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Każda sprawa traktowana jest w sposób jednostkowy co gwarantuje profesjonalne i rzetelne przygotowanie oraz skuteczne i szybkie podjęcie działań prawnych. Miejscem świadczenia usług prawnych jest Warszawa i okolice.  • Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • Prawo karne i postępowanie karne

  • Adwokat M.M.Grześkowiak