Adwokat Magdalena Grześkowiak
rozwody, alimenty, prawo rodzinne w Warszawie

Adwokat Magdalena Grześkowiak - rozwody Warszawa

Magdalena M. Grześkowiak

Adwokat

W ramach indywidualnej praktyki adwokat Magdalena M. Grześkowiak świadczy usługi prawne regulowane przez prawo rodzinne i opiekuńcze.

Pomoc prawna dotyczy klientów indywidualnych i obejmuje reprezentację przed sądami oraz organami administracji, porady prawne, przygotowanie pism procesowych i pozasądowych, tworzenie i opiniowanie projektów umów, a także wydawanie opinii (zarówno ustnych, jak i pisemnych).

Specjalizacją Magdaleny Grześkowiak jest szeroko pojęte prawo rodzinne. Podczas swojej wieloletniej praktyki zawodowej prowadziła wiele spraw sądowych o różnym stopniu trudności. Do najczęstszych zleceń, których się podejmuje, należą sprawy o rozwody małżeństw oraz alimenty. Ponadto do zakresu świadczonych usług prawnych wchodzą sprawy powiązane z adopcją, ubezwłasnowolnieniem czy pochodzeniem dziecka.

Bez względu na indywidualną sytuację rozwód zawsze jest bolesnym przeżyciem dla stron. Zwłaszcza jeśli w sprawie występuje aspekt podziałów, orzekania o winie, eksmisji oraz przyznania prawa opieki nad dziećmi małżonków. W związku z tym przy prowadzeniu tego rodzaju spraw sądowych ważny jest obiektywizm, skrupulatność i profesjonalizm. Podobnie jest w sprawach alimentacyjnych.

Dotyczyć one mogą dochodzenia lub zmiany wysokości (podwyższenia/obniżenia) świadczeń dla dzieci, współmałżonka, byłego współmałżonka, a także kobiety ciężarnej. Sprawy dotyczące tych świadczeń mogą również wiązać się z wystąpieniem do sądu o zaspokojenie potrzeb rodziny, wygaśnięciem lub uchyleniem tego obowiązku, jak i zwrotu niesprawiedliwie zasądzonych alimentów.

Dla adwokat Magdaleny Grześkowiak najistotniejszy jest interes klientów. Dlatego też oferowane przez nią usługi prawne nie są uniwersalne, a dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Każda sprawa traktowana jest w sposób jednostkowy, co gwarantuje profesjonalne i rzetelne przygotowanie oraz skuteczne i szybkie podjęcie działań prawnych. Miejscem świadczenia usług prawnych jest Warszawa i okolice.  • Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • Prawo karne i postępowanie karne

  • Adwokat M.M.Grześkowiak


Rozwody – jak rozpocząć i przeprowadzić postępowanie sądowe?

Rozwód należy do traumatycznych przeżyć, w związku z czym emocje małżonków w jego trakcie są w pełni zrozumiałe. Jednak po podjęciu ostatecznej decyzji o zakończeniu małżeństwa priorytetem będzie sprawne przeprowadzanie procesu sądowego.

Podstawowy etap obejmuje sporządzenie pozwu, czym kompleksowo zajmie się adwokat zaangażowany w sprawę. Natomiast najważniejsze zadanie wnoszącego o rozwód polega na określeniu, czy sąd powinien rozstrzygnąć aspekt winy (decyzja może zapaść w trzech możliwych opcjach: bez orzekania o winie, a także z orzekaniem o winie jednej lub obydwu stron). Do pozwu możemy również dołączyć wnioski związane z usystematyzowaniem kwestii:

  • opieki nad dziećmi (władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem),
  • zobowiązań alimentacyjnych (zarówno wobec dzieci, jak i byłych małżonków),
  • aspektów majątkowych (podział majątku, sprawy mieszkaniowe, eksmisje).
Rozwody ingerują w wiele obszarów życia, w związku z czym warto zadbać o profesjonalną obsługę prawną. Przy wyborze kancelarii trzeba pamiętać, że każdy dobry adwokat rozwód traktuje jako sprawę niezwykle trudną dla klienta, dlatego dokłada wszelkich starań, by płynnie zakończyć procedury i osiągnąć cel określony w trakcie współpracy.

Kto powinien starać się o alimenty i jak je wyegzekwować?

Prawo rodzinne i opiekuńcze w sposób przejrzysty definiuje, kto musi wywiązać się z obowiązku alimentacyjnego i kto może o alimenty wnioskować. Skupiając się wyłącznie na sprawach podstawowych, należy wskazać dwóch możliwych odbiorców: dzieci oraz byłego współmałżonka.
W trakcie trwania małżeństwa rodzice w równym stopniu są zobowiązani do utrzymania rodziny i zapewnienia dzieciom odpowiedniej stopy życiowej. Czynnikiem zmieniającym ten stan rzeczy są jednak rozwody – po zakończonym postępowaniu sąd na wniosek powoda orzeka o konieczności pomocy w utrzymaniu i wychowaniu dziecka, które pozostało przy drugim rodzicu. Wniosek powinien zostać merytorycznie uzasadniony (najlepiej poprzez dołączenie dokumentacji potwierdzającej wysokość ponoszonych kosztów). Do zadań powoda należy także skonkretyzowanie wartości przedmiotu sporu, którą stanowi suma alimentów z całego roku.
Sprawę o alimenty może rozpocząć również były współmałżonek, jeśli rozwód nie został orzeczony z jego winy. Wówczas zarówno osoba, która znalazła się w niedostatku (nie jest w stanie zaspokoić całości lub części swoich potrzeb), jak i odczuwająca pogorszenie jakości poziomu swojego życia, powinna otrzymać pomoc od byłego małżonka, wykazującego lepszą sytuację finansową.
Profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu sporów alimentacyjnych (w tym także uzyskiwaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w razie uchylania się od wyroku sądu przez osobę zobowiązaną) udzieli Państwu Magdalena Grześkowiak – jako doświadczony adwokat alimenty egzekwuje sprawnie i skutecznie.

Jak ustalić ojcostwo i uregulować kwestie rodzicielskie?

Sprawy dotyczące ojcostwa i uporządkowania kontaktów dzieci z rodzicami, które komplikują się np. przez rozwody, także reguluje prawo rodzinne i opiekuńcze. Jeśli mężczyzna uznaje ojcostwo dziecka, konieczne jest również potwierdzenie tego faktu przez matkę, zdarzają się jednak sytuacje, gdy ojcostwa trzeba dochodzić w świetle prawa. Odpowiedni wniosek może złożyć wówczas matka, domniemany ojciec lub dziecko (do ukończenia 18 lat), a decydującym dowodem są badania DNA (z placówek posiadających odpowiedni atest), dające sądowi pewność podczas wydawania wyroku.
Ustalenie ojcostwa pociąga za sobą szereg konsekwencji, w tym także związanych m.in. z obowiązkiem alimentacyjnym czy uporządkowaniem kwestii obejmujących prawo do kontaktów z dziećmi.
Jeśli poszukujecie Państwo kompleksowej obsługi prawnej w ramach sądowego ustalenia praw rodzicielskich i dalszego wyznaczenia obowiązków rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem, najlepiej skorzystać z oferty kancelarii – odpowiednio wyspecjalizowany adwokat prawo rodzinne zna bardzo dobrze, co pozwoli mu godnie reprezentować klienta podczas rozprawy sądowej.